منتخبداریوش رفیعیکیفیت: مطلوب
1   شب به گلستان تنها، منتظرت بودم، باده ناکامی در، هجر تو پیمودم ...

Size: 3.6 Mb       Server: Pico.F         ..........  Download
----------------------------

2  من کیم، تا به جان یار تو باشم .

Size: 5.3 Mb 
         Server: ---         ..........  Download
-----------------------------

3   یاد از آن روزهایی که بودی زهره یار من ...

Size: 7.1 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

4   روزگاریست که دلداده روی تو ام ...

Size: 6.6 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

5   صورتگر و  نقاشم، هر لحظه بتی سازم ...

Size: 10.9 Mb         Server: ---         ..........  Download
----------------------------

6   تنها تویی، تنها تویی؛ در خلوت تنهاییم ...

Size: 8.2 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

7   آنچه در گذشته کردم، چون به یادم آید ...

Size: 11.7 Mb         Server: ---         ..........  Download
----------------------------

8   گاهی به نگاهی یارا، شادان ز وفا کن مارا ...

Size: 5.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

9   می خواه و گل افشان کن، از درد چه می جویی ...

Size: 1.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

10   باد بهاری بر گلشن، رونق هستی بخشیده ...

Size: 5.2 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

11   گلنار، گلنار؛ کجایی که از غمت، ناله میکند، عاشق وفا دار ...

Size: 5.2 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

12   کو آن محفل مستی، کو آن باده پرستی ...

Size: 3.0 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

13  خوابی بود و خیالی، ما را روز وصال؛ رفت از، یاد تبه شد، حال و خواب خیال ...

Size: 5.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

14   می تپد دلم به یاد آرزوی گم گشته؛ زنده ام کنون یه یاد خاطرات بگذشته ...

Size: 5.7 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

15   رختخواب مرا مستانه بنداز، حبیب دردم ...

Size: 2.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

16   باز امشب چون من، ای مه، سرگردانی؛ سرگردان چون عشاق بی سامانی ...

Size: 13.8 Mb         Server: ---         ..........  Download
----------------------------

17   زلف بر باد مده، تا ندهی بر بادم؛ ناز بنیاد مکن، تا نکنی بنیادم ...

Size: 6.9 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

18   بیا تا گل بر افشانیم و می در ساغر اندازیم؛ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو در اندازیم ...

Size: 4.7 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

19   کو، آن شبها، بی خوابی ها؛ کو آن تبها، بی تابی ها ...

Size: 5.1 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

20  باز آن، آنچه دلم مشتاقش بود؛ با مهر بر مستی افزود ...

Size: 4.6 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

21   چه سازم، به این دل، که دیوانه سامان ندارد؛ ز درمان، چه حاصل، که این خسته درمان ندارد ...

Size: 7.8 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------

22   گفتم غم تو دارم ...

Size: 7.4 Mb          Server: ---         ..........  Download
----------------------------